Styret

Ole Herland overtar ledervervet i Kick etter Vigdis Pedersen. Vi takker Vigdis for den enorme jobben hun har gjort som leder for koret i sju år.

Styreleder 

Ole Herland

Tlf. 415 02 661

E-post: olaher@online.no